Title


Title:Eddalæren og dens oprindelse eller Nöjagtig fremstilling af de gamle nordboers digtninger og meninger om verdens, gudernes, aandernes og menneskenes tilblivelse, natur og skjæbne i udförlig sammenligning saavel med naturens store bog, som med grækers, persers, inders og flere gamle folks mythiske systemer og troesmeninger med indblandede historiske undersögelser over den gamle verdens mærkværdigste nationers herkomst og ældste forbindelser &c
Author:Finnur Magnússon
Publisher:Gyldendal
Pages:368
EBM Locations:
Location: Shipping: Price: Buy Now:

Flintridge Bookstore

La Canada, CA, 91011
yesUSD 16.00

Schuler Books, Inc.

Grand Rapids, MI, 49512
yesUSD 14.00

Harvard Bookstore

Cambridge, MA, 02138
yesUSD 13.75

University of Utah Library

Salt Lake City, UT, 84112
This retailer is temporarily not accepting orders. Please check back soon.

Shakespeare and Co.

New York, NY, 10065
yesUSD 15.99

Shakespeare and Co.

Philadelphia, PA, 19103
This retailer is temporarily not accepting orders. Please check back soon.

Shakespeare and Co.

New York, NY, 10023
This retailer is temporarily not accepting orders. Please check back soon.
Espresso Book Machine
Prints a book faster than you can make a cup of coffee

The Espresso Book Machine (the "EBM ") is an ATM for books. Once you select your title and hit the buy button, the EBM will print, bind and trim your book with a full-color cover within minutes at the bookstore or library of your choosing. The book is indistinguishable from paperback books sold at bookstores. And the EBM is a green machine since it only prints what is sold thereby eliminating shipping, returns and the pulping of unwanted books.

View Video of Espresso Book Machine